$0.01/$0.02 No Limit Holdem / 6 PLAYERS / PokerStars

181/1/ on 2/4/18 /Uploaded bylogan22

Blinds

6
$0.01/$0.02
  • UTGHero$4.81
  • UTG+1shayagg$3.01
  • COedubibiano$1.73
  • DQuantum771$2.05
  • SBDalilaFares$1.28
  • BBMiteanea$2.78

Preflop

Hero is UTG
$0.03
6
Q
Q

Hero raises to $0.08, 1 fold, edubibiano (CO) calls $0.08, Quantum771 (BTN) calls $0.08, 1 fold, Miteanea (BB) raises to $0.34, Hero calls $0.26, edubibiano (CO) folds, Quantum771 (BTN) folds

Flop

$0.85
2
9
J
5

Miteanea (BB) bets $0.62, Hero calls $0.62

Turn

$2.09
2
9
J
5
4

Miteanea (BB) bets $1.10, Hero calls $1.10

River

$4.29
2
9
J
5
4
K

Miteanea (BB) goes all-in $0.72, Hero calls $0.72

Showdown

Miteanea (BB)

A
A

Hero

Q
Q

edubibiano lost $0.08

Quantum771 lost $0.08

Hero lost $2.78

Miteanea wins $5.53(net +$2.75)

what do you think of the hand?

Vote & Find What Others Think

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
View Options
Share Hand
Embed Iframe
Forum Embed
logan22 avatar

Uploaded by logan22

Uploaded Hands: 11

Login to leave a comment
RegisterLogin
logan22 avatar

logan22 says:

zrzucić pre albo się ocknąć na turnie warto rozróżnic kiedy QQ na pozycjach to jest 3b/ shove (BBvBU szerokie zasiegi - np. https://www.weaktight.com/h/5ac1ede7d39043195f8b4791 - obecnosc jest tutaj tricky, pradoksalnie lepiej trzymac sie bardziej tight, a w reg warach stealing pre trzymac sie profesjonalnych zasiegów pre - ta decyzja na ktora ma BB po 3becie tj. fold call czy shove domyslnie fold bo KK+ shove pre) żeby móc tutaj czmychnąć reg vs reg small edge mistake gram dla tego https://www.weaktight.com/h/5ac1f246d39043fa1f8b47ad dla .. non-poker mindset newcomer's "kup kurwa" (mental game free) "ocknij się" - zwizualizuj sobies zakres Big Blinda ryzykując timebankiem (utratą czasu na podjęcie decyzji). Gdy tylko wyczujesz wapliwość co do kolejnego ruchu, szczególnie gdy decyzja wymaga zaangażowania najwięcej ilości (lwiej części) żetonów (czyli zasada "Do not invest MORE than 40% of your stack and fold" - GDY jestes przed scommitowaniem tych 33%-40% stacka)
on 2/4/18

Embed This Hand

$0.01/$0.02 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [b][url=https://www.weaktight.com/h/5ac1e995d390434e488b46ab]WeakTight Poker Hand History Converter[/url][/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Hero ([color="#0000cc"]$4.81[/color]) 241bb
UTG+1 shayagg ([color="#0000cc"]$3.01[/color]) 151bb
CO edubibiano ([color="#0000cc"]$1.73[/color]) 87bb
BTN Quantum771 ([color="#0000cc"]$2.05[/color]) 103bb
SB DalilaFares ([color="#0000cc"]$1.28[/color]) 64bb
BB Miteanea ([color="#0000cc"]$2.78[/color]) 139bb

[b]Pre-Flop:[/b] ([color="#0000cc"][b]0.03[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG[/b] Q:spade: Q:diamond:
[color="#cc0000"][b]Hero raises to $0.08[/b][/color], [color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], edubibiano calls $0.08, Quantum771 calls $0.08, [color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], [color="#cc0000"][b]Miteanea raises to $0.34[/b][/color], Hero calls $0.26, [color="#777777"][i]edubibiano folds[/i][/color], [color="#777777"][i]Quantum771 folds[/i][/color]
[b]Flop:[/b] 9:spade: J:club: 5:club: ([color="#0000cc"][b]$0.85[/b][/color], 2 players)

[color="#cc0000"][b]Miteanea bets $0.62[/b][/color], Hero calls $0.62

[b]Turn:[/b] 4:club: ([color="#0000cc"][b]$2.09[/b][/color], 2)
[color="#cc0000"][b]Miteanea bets $1.10[/b][/color], Hero calls $1.10 [b]River:[/b] K:diamond: ([color="#0000cc"][b]$4.29[/b][/color], 2)

[color="#cc0000"][b]Miteanea goes all-in $0.72[/b][/color], Hero calls $0.72

[b]Final Pot:[/b] [color="#0000cc"][b]$5.73[/b][/color]
Miteanea shows a pair of Aces
A:club: A:diamond:
Hero shows a pair of Queens
Q:spade: Q:diamond:

Miteanea wins [color="#0000cc"][b]$5.53[/b][/color] (net +[color="#0000cc"][b]$2.75[/b][/color])

edubibiano lost [color="#0000cc"][b]$0.08[/b][/color]
Quantum771 lost [color="#0000cc"][b]$0.08[/b][/color]
Hero lost [color="#0000cc"][b]$2.78[/b][/color]
Copy To Clipboard
$0.01/$0.02 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [https://www.weaktight.com/h/5ac1e995d390434e488b46ab](http://WeakTight.com/)

**Stacks:**
UTG Hero ($4.81) 241bb
UTG+1 shayagg ($3.01) 151bb
CO edubibiano ($1.73) 87bb
BTN Quantum771 ($2.05) 103bb
SB DalilaFares ($1.28) 64bb
BB Miteanea ($2.78) 139bb

**Pre-Flop:** (**0.03**, 6 players) **Hero is UTG** [](/Qs) [](/Qd)
**Hero raises to $0.08**, *1 fold*, edubibiano calls $0.08, Quantum771 calls $0.08, *1 fold*, **Miteanea raises to $0.34**, Hero calls $0.26, *edubibiano folds*, *Quantum771 folds*

**Flop:** [](/9s) [](/Jc) [](/5c) (**$0.85**, 2 players)

**Miteanea bets $0.62**, Hero calls $0.62

**Turn:** [](/4c) (**$2.09**, 2)
**Miteanea bets $1.10**, Hero calls $1.10 **River:** [](/Kd) (**$4.29**, 2)

**Miteanea goes all-in $0.72**, Hero calls $0.72

**Final Pot:** **$5.73**
Miteanea shows a pair of Aces
[](/Ac) [](/Ad)
Hero shows a pair of Queens
[](/Qs) [](/Qd)

Miteanea wins **$5.53** (net +**$2.75**)

edubibiano lost **$0.08**
Quantum771 lost **$0.08**
Hero lost **$2.78**
Copy To Clipboard
$0.01/$0.02 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [b][url=https://www.weaktight.com/h/5ac1e995d390434e488b46ab]WeakTight Poker Hand History Converter[/url][/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Hero ([color=blue]$4.81[/color]) 241bb
UTG+1 shayagg ([color=blue]$3.01[/color]) 151bb
CO edubibiano ([color=blue]$1.73[/color]) 87bb
BTN Quantum771 ([color=blue]$2.05[/color]) 103bb
SB DalilaFares ([color=blue]$1.28[/color]) 64bb
BB Miteanea ([color=blue]$2.78[/color]) 139bb

[b]Pre-Flop:[/b] ([color=blue][b]0.03[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG[/b] :qs :qd
[color=red][b]Hero raises to $0.08[/b][/color], [color=grey][i]1 fold[/i][/color], edubibiano calls $0.08, Quantum771 calls $0.08, [color=grey][i]1 fold[/i][/color], [color=red][b]Miteanea raises to $0.34[/b][/color], Hero calls $0.26, [color=grey][i]edubibiano folds[/i][/color], [color=grey][i]Quantum771 folds[/i][/color]
[b]Flop:[/b] :9s :jc :5c ([color=blue][b]$0.85[/b][/color], 2 players)

[color=red][b]Miteanea bets $0.62[/b][/color], Hero calls $0.62

[b]Turn:[/b] :4c ([color=blue][b]$2.09[/b][/color], 2)
[color=red][b]Miteanea bets $1.10[/b][/color], Hero calls $1.10 [b]River:[/b] :kd ([color=blue][b]$4.29[/b][/color], 2)

[color=red][b]Miteanea goes all-in $0.72[/b][/color], Hero calls $0.72

[b]Final Pot:[/b] [color=blue][b]$5.73[/b][/color]
Miteanea shows a pair of Aces
:ac :ad
Hero shows a pair of Queens
:qs :qd

Miteanea wins [color=green][b]$5.53[/b][/color] (net +[color=green][b]$2.75[/b][/color])

edubibiano lost [color=red][b]$0.08[/b][/color]
Quantum771 lost [color=red][b]$0.08[/b][/color]
Hero lost [color=red][b]$2.78[/b][/color]
Copy To Clipboard
$0.01/$0.02 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [b][url=https://www.weaktight.com/h/5ac1e995d390434e488b46ab]WeakTight Poker Hand History Converter[/url][/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Hero ([color=#0000cc]$4.81[/color]) 241bb
UTG+1 shayagg ([color=#0000cc]$3.01[/color]) 151bb
CO edubibiano ([color=#0000cc]$1.73[/color]) 87bb
BTN Quantum771 ([color=#0000cc]$2.05[/color]) 103bb
SB DalilaFares ([color=#0000cc]$1.28[/color]) 64bb
BB Miteanea ([color=#0000cc]$2.78[/color]) 139bb

[b]Pre-Flop:[/b] ([color=#0000cc][b]0.03[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG[/b] :qs :qd
[color=#cc0000][b]Hero raises to $0.08[/b][/color], [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], edubibiano calls $0.08, Quantum771 calls $0.08, [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], [color=#cc0000][b]Miteanea raises to $0.34[/b][/color], Hero calls $0.26, [color=#777777][i]edubibiano folds[/i][/color], [color=#777777][i]Quantum771 folds[/i][/color]
[b]Flop:[/b] :9s :jc :5c ([color=#0000cc][b]$0.85[/b][/color], 2 players)

[color=#cc0000][b]Miteanea bets $0.62[/b][/color], Hero calls $0.62

[b]Turn:[/b] :4c ([color=#0000cc][b]$2.09[/b][/color], 2)
[color=#cc0000][b]Miteanea bets $1.10[/b][/color], Hero calls $1.10 [b]River:[/b] :kd ([color=#0000cc][b]$4.29[/b][/color], 2)

[color=#cc0000][b]Miteanea goes all-in $0.72[/b][/color], Hero calls $0.72

[b]Final Pot:[/b] [color=#0000cc][b]$5.73[/b][/color]
Miteanea shows a pair of Aces
:ac :ad
Hero shows a pair of Queens
:qs :qd

Miteanea wins [color=#0000cc][b]$5.53[/b][/color] (net +[color=#0000cc][b]$2.75[/b][/color])

edubibiano lost [color=#0000cc][b]$0.08[/b][/color]
Quantum771 lost [color=#0000cc][b]$0.08[/b][/color]
Hero lost [color=#0000cc][b]$2.78[/b][/color]
Copy To Clipboard
$0.01/$0.02 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [b]WeakTight Poker Hand History Converter[/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Hero ([color=#0000cc]$4.81[/color]) 241bb
UTG+1 shayagg ([color=#0000cc]$3.01[/color]) 151bb
CO edubibiano ([color=#0000cc]$1.73[/color]) 87bb
BTN Quantum771 ([color=#0000cc]$2.05[/color]) 103bb
SB DalilaFares ([color=#0000cc]$1.28[/color]) 64bb
BB Miteanea ([color=#0000cc]$2.78[/color]) 139bb

[b]Pre-Flop:[/b] ([color=#0000cc][b]0.03[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG[/b] :qs: :qd:
[color=#cc0000][b]Hero raises to $0.08[/b][/color], [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], edubibiano calls $0.08, Quantum771 calls $0.08, [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], [color=#cc0000][b]Miteanea raises to $0.34[/b][/color], Hero calls $0.26, [color=#777777][i]edubibiano folds[/i][/color], [color=#777777][i]Quantum771 folds[/i][/color]
[b]Flop:[/b] :9s: :jc: :5c: ([color=#0000cc][b]$0.85[/b][/color], 2 players)

[color=#cc0000][b]Miteanea bets $0.62[/b][/color], Hero calls $0.62

[b]Turn:[/b] :4c: ([color=#0000cc][b]$2.09[/b][/color], 2)
[color=#cc0000][b]Miteanea bets $1.10[/b][/color], Hero calls $1.10 [b]River:[/b] :kd: ([color=#0000cc][b]$4.29[/b][/color], 2)

[color=#cc0000][b]Miteanea goes all-in $0.72[/b][/color], Hero calls $0.72

[b]Final Pot:[/b] [color=#0000cc][b]$5.73[/b][/color]
Miteanea shows a pair of Aces
:ac: :ad:
Hero shows a pair of Queens
:qs: :qd:

Miteanea wins [color=#0000cc][b]$5.53[/b][/color] (net +[color=#0000cc][b]$2.75[/b][/color])

edubibiano lost [color=#0000cc][b]$0.08[/b][/color]
Quantum771 lost [color=#0000cc][b]$0.08[/b][/color]
Hero lost [color=#0000cc][b]$2.78[/b][/color]
Copy To Clipboard
$0.01/$0.02 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [b]WeakTight Poker Hand History Converter[/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Hero ([color=#0000cc]$4.81[/color]) 241bb
UTG+1 shayagg ([color=#0000cc]$3.01[/color]) 151bb
CO edubibiano ([color=#0000cc]$1.73[/color]) 87bb
BTN Quantum771 ([color=#0000cc]$2.05[/color]) 103bb
SB DalilaFares ([color=#0000cc]$1.28[/color]) 64bb
BB Miteanea ([color=#0000cc]$2.78[/color]) 139bb

[b]Pre-Flop:[/b] ([color=#0000cc][b]0.03[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG[/b] :Qs: :Qd:
[color=#cc0000][b]Hero raises to $0.08[/b][/color], [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], edubibiano calls $0.08, Quantum771 calls $0.08, [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], [color=#cc0000][b]Miteanea raises to $0.34[/b][/color], Hero calls $0.26, [color=#777777][i]edubibiano folds[/i][/color], [color=#777777][i]Quantum771 folds[/i][/color]
[b]Flop:[/b] :9s: :Jc: :5c: ([color=#0000cc][b]$0.85[/b][/color], 2 players)

[color=#cc0000][b]Miteanea bets $0.62[/b][/color], Hero calls $0.62

[b]Turn:[/b] :4c: ([color=#0000cc][b]$2.09[/b][/color], 2)
[color=#cc0000][b]Miteanea bets $1.10[/b][/color], Hero calls $1.10 [b]River:[/b] :Kd: ([color=#0000cc][b]$4.29[/b][/color], 2)

[color=#cc0000][b]Miteanea goes all-in $0.72[/b][/color], Hero calls $0.72

[b]Final Pot:[/b] [color=#0000cc][b]$5.73[/b][/color]
Miteanea shows a pair of Aces
:Ac: :Ad:
Hero shows a pair of Queens
:Qs: :Qd:

Miteanea wins [color=#0000cc][b]$5.53[/b][/color] (net +[color=#0000cc][b]$2.75[/b][/color])

edubibiano lost [color=#0000cc][b]$0.08[/b][/color]
Quantum771 lost [color=#0000cc][b]$0.08[/b][/color]
Hero lost [color=#0000cc][b]$2.78[/b][/color]
Copy To Clipboard
$0.01/$0.02 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [b][url=https://www.weaktight.com/h/5ac1e995d390434e488b46ab]WeakTight Poker Hand History Converter[/url][/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Hero ([color=#0000cc]$4.81[/color]) 241bb
UTG+1 shayagg ([color=#0000cc]$3.01[/color]) 151bb
CO edubibiano ([color=#0000cc]$1.73[/color]) 87bb
BTN Quantum771 ([color=#0000cc]$2.05[/color]) 103bb
SB DalilaFares ([color=#0000cc]$1.28[/color]) 64bb
BB Miteanea ([color=#0000cc]$2.78[/color]) 139bb

[b]Pre-Flop:[/b] ([color=#0000cc][b]0.03[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG[/b] :qs: :qd:
[color=#cc0000][b]Hero raises to $0.08[/b][/color], [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], edubibiano calls $0.08, Quantum771 calls $0.08, [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], [color=#cc0000][b]Miteanea raises to $0.34[/b][/color], Hero calls $0.26, [color=#777777][i]edubibiano folds[/i][/color], [color=#777777][i]Quantum771 folds[/i][/color]
[b]Flop:[/b] :9s: :jc: :5c: ([color=#0000cc][b]$0.85[/b][/color], 2 players)

[color=#cc0000][b]Miteanea bets $0.62[/b][/color], Hero calls $0.62

[b]Turn:[/b] :4c: ([color=#0000cc][b]$2.09[/b][/color], 2)
[color=#cc0000][b]Miteanea bets $1.10[/b][/color], Hero calls $1.10 [b]River:[/b] :kd: ([color=#0000cc][b]$4.29[/b][/color], 2)

[color=#cc0000][b]Miteanea goes all-in $0.72[/b][/color], Hero calls $0.72

[b]Final Pot:[/b] [color=#0000cc][b]$5.73[/b][/color]
Miteanea shows a pair of Aces
:ac: :ad:
Hero shows a pair of Queens
:qs: :qd:

Miteanea wins [color=#0000cc][b]$5.53[/b][/color] (net +[color=#0000cc][b]$2.75[/b][/color])

edubibiano lost [color=#0000cc][b]$0.08[/b][/color]
Quantum771 lost [color=#0000cc][b]$0.08[/b][/color]
Hero lost [color=#0000cc][b]$2.78[/b][/color]
Copy To Clipboard
[divbox=#eeeeee]Hand Conversion Powered by [b][url=https://www.weaktight.com/h/5ac1e995d390434e488b46ab]WeakTight Poker Hand History Converter[/url][/b]
$0.01/$0.02 No Limit Holdem PokerStars

6 Players

[font=16px][b]Blinds [/b][/font] [color=#0276D8][b]$0.01/$0.02[/b][/color] [icon=player]6[/icon]
[b]UTG[/b] [b]Hero $4.81[/b]<br />
[b]UTG+1[/b] shayagg $3.01<br />
[b]CO[/b] edubibiano $1.73<br />
[icon]D[/icon] Quantum771 $2.05<br />
[icon]SB[/icon] DalilaFares $1.28<br />
[icon]BB[/icon] Miteanea $2.78<br /> [/divbox][divbox=#eeeeee][font=16px][b]Preflop[/b][/font]
[icon=player]6[/icon] [color=#80A821][b]$0.03[/b][/color] [icon=pos][/icon] [color=#0276D8]Hero is UTG[/color] :qs: :qd:
Hero [b]raises[/b] to [color=#0276D8][b]$0.08[/b][/color], [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], edubibiano calls [color=#0276D8][b]$0.08[/b][/color], Quantum771 calls [color=#0276D8][b]$0.08[/b][/color], [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], Miteanea raises to [color=#0276D8][b]$0.34[/b][/color], Hero [b]calls[/b] [color=#0276D8][b]$0.26[/b][/color], edubibiano folds, Quantum771 folds
[/divbox][divbox=#eeeeee][font=16px][b]Flop[/b][/font]
[icon=player]2[/icon] [color=#80A821][b]$0.85[/b][/color] :9s: :jc: :5c:

Miteanea bets [color=#0276D8][b]$0.62[/b][/color], Hero [b]calls[/b] [color=#0276D8][b]$0.62[/b][/color]
[/divbox][divbox=#eeeeee][font=16px][b]Turn[/b][/font]
[icon=player]2[/icon] [color=#80A821][b]$2.09[/b][/color] :4c:
Miteanea bets [color=#0276D8][b]$1.10[/b][/color], Hero [b]calls[/b] [color=#0276D8][b]$1.10[/b][/color] [/divbox][divbox=#eeeeee][font=16px][b]River[/b][/font]
[icon=player]2[/icon] [color=#80A821][b]$4.29[/b][/color] :kd:
Miteanea goes all-in [color=#0276D8][b]$0.72[/b][/color], Hero [b]calls[/b] [color=#0276D8][b]$0.72[/b][/color] [/divbox][divbox=#eeeeee][font=16px][b]Final Pot [/b][/font][color=#80A821][b]$5.73[/b][/color]
Miteanea shows a pair of Aces :ac: :ad:
Hero shows a pair of Queens :qs: :qd:

Miteanea wins [color=#0276D8][b]$5.53[/b][/color] (net +[color=#0276D8][b]$2.75[/b][/color])
edubibiano lost [color=#0276D8][b]$0.08[/b][/color]
Quantum771 lost [color=#0276D8][b]$0.08[/b][/color]
Hero [b]lost[/b] [color=#0276D8][b]$2.78[/b][/color] [/divbox]
Copy To Clipboard
ConnectConnect

Join WeakTight Absolutely Free.

Instant Poker Hand & Session Conversion. Get Sharing!

Sign Up To Watch More

It only takes 1 minute to register and unlock access to unlimited poker videos.

OR