No Limit Holdem Tournament / 6 PLAYERS

71/1/Uploaded bylogan22

Blinds

6
0.5BB/1BB
  • UTGProstamoll_Uuuno_0940BB
  • UTG+1AnetUKR6BB
  • COLosGalactic91BB
  • Drra1956138BB
  • SBpechors777733BB
  • BBHero36BB

Preflop

Hero is BB
1.5BB
6
J
A

1 fold, AnetUKR (UTG+1) calls 1BB, 2 folds, pechors7777 (SB) calls 0.5BB, Hero bets 5.5BB, AnetUKR (UTG+1) goes all-in 4.7BB, pechors7777 (SB) calls 5.5BB

Flop

18.7BB
3
10
Q
Q

pechors7777 (SB) checks, Hero checks

Turn

18.7BB
3
10
Q
Q
J

pechors7777 (SB) checks, Hero bets 5BB, pechors7777 (SB) calls 5BB

River

28.7BB
3
10
Q
Q
J
K

pechors7777 (SB) checks, Hero bets 4BB, pechors7777 (SB) calls 4BB

Showdown

Hero

J
A

AnetUKR (UTG+1)

J
K

pechors7777 (SB)

2
K

AnetUKR lost 5.7BB

pechors7777 lost 14.5BB

Hero wins 36.7BB(net +22.2BB)

what do you think of the hand?

Vote & Find What Others Think

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
View Options
Share Hand
Embed Iframe
Forum Embed
logan22 avatar

Uploaded by logan22

Uploaded Hands: 11

Login to leave a comment
RegisterLogin
logan22 avatar

logan22 says:

Piszę o tym jak drobna różnica może decydowac o podjęciu przeze mnie całkiem odmiennego podejścia. I o tym jak łatwo, że zniecierpliwienia/ zdenerwowania niedocenić wagę sytuacji. Załóżmy, że SB podbija do 2bb. Prawie to samo co complete.. Prawie robi wielką różnicę. Niedocenić to zagranie to potraktować to jak kolejny limp. Jednak częściej podbicie to oznacza znacznie silniejszy zakres niż ten z którym robi complete/limp. Dlatego muszę dać mu kredyt ograniczonego zaufania i uznać jego minraise za pełnoprawne otwarcie. A to oznacza oszacowanie zakresu BB vs SB open raise (Flatting ranges vs a steal błękit minus 2-3 oczka). Różnica okazuje się nie tak drastyczna. Range z którym chciałbym robić check back vs complete jest tym samym zakresem z którym chce to (nawet tak małe) podbicie callować z tą różnicą, że odejmuje od tego bottom zakresu (1-2 oczka czyli 66-77,A7s-A8s, T9s, JTs, ATo, KJo).
on 9/10/18

Embed This Hand

No Limit Holdem Tournament
6 Players
Hand Conversion Powered by [b][url=https://www.weaktight.com/h/5bbd27cbd39043da0e8b45a0]WeakTight Poker Hand History Converter[/url][/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Prostamoll_Uuuno_09 ([color="#0000cc"]40BB[/color]) 40bb
UTG+1 AnetUKR ([color="#0000cc"]5.7BB[/color]) 6bb
CO LosGalactic ([color="#0000cc"]91.34BB[/color]) 91bb
BTN rra1956 ([color="#0000cc"]138.16BB[/color]) 138bb
SB pechors7777 ([color="#0000cc"]33BB[/color]) 33bb
BB Hero ([color="#0000cc"]36.4BB[/color]) 36bb

[b]Blinds:[/b] 0.5BB/1BB

[b]Pre-Flop:[/b] ([color="#0000cc"][b]1.5BB[/b][/color], 6 players) [b]Hero is BB[/b] J:spade: A:heart:
[color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], AnetUKR calls 1BB, [color="#777777"][i]2 folds[/i][/color], pechors7777 calls 0.5BB, [color="#cc0000"][b]Hero bets 5.5BB[/b][/color], [color="#cc0000"][b]AnetUKR goes all-in 4.7BB[/b][/color], pechors7777 calls 5.5BB
[b]Flop:[/b] 10:diamond: Q:club: Q:spade: ([color="#0000cc"][b]18.7BB[/b][/color], 3 players), 1 all-in

pechors7777 checks, Hero checks

[b]Turn:[/b] J:heart: ([color="#0000cc"][b]18.7BB[/b][/color], 3), 1 all-in
pechors7777 checks, [color="#cc0000"][b]Hero bets 5BB[/b][/color], pechors7777 calls 5BB [b]River:[/b] K:club: ([color="#0000cc"][b]28.7BB[/b][/color], 3), 1 all-in

pechors7777 checks, [color="#cc0000"][b]Hero bets 4BB[/b][/color], pechors7777 calls 4BB

[b]Final Pot:[/b] [color="#0000cc"][b]36.7BB[/b][/color]
Hero shows
J:spade: A:heart:
AnetUKR shows
J:club: K:heart:
pechors7777 shows
2:diamond: K:diamond:

Hero wins [color="#0000cc"][b]36.7BB[/b][/color] (net +[color="#0000cc"][b]22.2BB[/b][/color])

AnetUKR lost [color="#0000cc"][b]5.7BB[/b][/color]
pechors7777 lost [color="#0000cc"][b]14.5BB[/b][/color]
Copy To Clipboard
No Limit Holdem Tournament
6 Players
Hand Conversion Powered by [https://www.weaktight.com/h/5bbd27cbd39043da0e8b45a0](http://WeakTight.com/)

**Stacks:**
UTG Prostamoll_Uuuno_09 (40BB) 40bb
UTG+1 AnetUKR (5.7BB) 6bb
CO LosGalactic (91.34BB) 91bb
BTN rra1956 (138.16BB) 138bb
SB pechors7777 (33BB) 33bb
BB Hero (36.4BB) 36bb

**Blinds:** 0.5BB/1BB

**Pre-Flop:** (**1.5BB**, 6 players) **Hero is BB** [](/Js) [](/Ah)
*1 fold*, AnetUKR calls 1BB, *2 folds*, pechors7777 calls 0.5BB, **Hero bets 5.5BB**, **AnetUKR goes all-in 4.7BB**, pechors7777 calls 5.5BB

**Flop:** [](/Td) [](/Qc) [](/Qs) (**18.7BB**, 3 players), 1 all-in

pechors7777 checks, Hero checks

**Turn:** [](/Jh) (**18.7BB**, 3), 1 all-in
pechors7777 checks, **Hero bets 5BB**, pechors7777 calls 5BB **River:** [](/Kc) (**28.7BB**, 3), 1 all-in

pechors7777 checks, **Hero bets 4BB**, pechors7777 calls 4BB

**Final Pot:** **36.7BB**
Hero shows
[](/Js) [](/Ah)
AnetUKR shows
[](/Jc) [](/Kh)
pechors7777 shows
[](/2d) [](/Kd)

Hero wins **36.7BB** (net +**22.2BB**)

AnetUKR lost **5.7BB**
pechors7777 lost **14.5BB**
Copy To Clipboard
No Limit Holdem Tournament
6 Players
Hand Conversion Powered by [b][url=https://www.weaktight.com/h/5bbd27cbd39043da0e8b45a0]WeakTight Poker Hand History Converter[/url][/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Prostamoll_Uuuno_09 ([color=blue]40BB[/color]) 40bb
UTG+1 AnetUKR ([color=blue]5.7BB[/color]) 6bb
CO LosGalactic ([color=blue]91.34BB[/color]) 91bb
BTN rra1956 ([color=blue]138.16BB[/color]) 138bb
SB pechors7777 ([color=blue]33BB[/color]) 33bb
BB Hero ([color=blue]36.4BB[/color]) 36bb

[b]Blinds:[/b] 0.5BB/1BB

[b]Pre-Flop:[/b] ([color=blue][b]1.5BB[/b][/color], 6 players) [b]Hero is BB[/b] :js :ah
[color=grey][i]1 fold[/i][/color], AnetUKR calls 1BB, [color=grey][i]2 folds[/i][/color], pechors7777 calls 0.5BB, [color=red][b]Hero bets 5.5BB[/b][/color], [color=red][b]AnetUKR goes all-in 4.7BB[/b][/color], pechors7777 calls 5.5BB
[b]Flop:[/b] :td :qc :qs ([color=blue][b]18.7BB[/b][/color], 3 players), 1 all-in

pechors7777 checks, Hero checks

[b]Turn:[/b] :jh ([color=blue][b]18.7BB[/b][/color], 3), 1 all-in
pechors7777 checks, [color=red][b]Hero bets 5BB[/b][/color], pechors7777 calls 5BB [b]River:[/b] :kc ([color=blue][b]28.7BB[/b][/color], 3), 1 all-in

pechors7777 checks, [color=red][b]Hero bets 4BB[/b][/color], pechors7777 calls 4BB

[b]Final Pot:[/b] [color=blue][b]36.7BB[/b][/color]
Hero shows
:js :ah
AnetUKR shows
:jc :kh
pechors7777 shows
:2d :kd

Hero wins [color=green][b]36.7BB[/b][/color] (net +[color=green][b]22.2BB[/b][/color])

AnetUKR lost [color=red][b]5.7BB[/b][/color]
pechors7777 lost [color=red][b]14.5BB[/b][/color]
Copy To Clipboard
No Limit Holdem Tournament
6 Players
Hand Conversion Powered by [b][url=https://www.weaktight.com/h/5bbd27cbd39043da0e8b45a0]WeakTight Poker Hand History Converter[/url][/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Prostamoll_Uuuno_09 ([color=#0000cc]40BB[/color]) 40bb
UTG+1 AnetUKR ([color=#0000cc]5.7BB[/color]) 6bb
CO LosGalactic ([color=#0000cc]91.34BB[/color]) 91bb
BTN rra1956 ([color=#0000cc]138.16BB[/color]) 138bb
SB pechors7777 ([color=#0000cc]33BB[/color]) 33bb
BB Hero ([color=#0000cc]36.4BB[/color]) 36bb

[b]Blinds:[/b] 0.5BB/1BB

[b]Pre-Flop:[/b] ([color=#0000cc][b]1.5BB[/b][/color], 6 players) [b]Hero is BB[/b] :js :ah
[color=#777777][i]1 fold[/i][/color], AnetUKR calls 1BB, [color=#777777][i]2 folds[/i][/color], pechors7777 calls 0.5BB, [color=#cc0000][b]Hero bets 5.5BB[/b][/color], [color=#cc0000][b]AnetUKR goes all-in 4.7BB[/b][/color], pechors7777 calls 5.5BB
[b]Flop:[/b] :td :qc :qs ([color=#0000cc][b]18.7BB[/b][/color], 3 players), 1 all-in

pechors7777 checks, Hero checks

[b]Turn:[/b] :jh ([color=#0000cc][b]18.7BB[/b][/color], 3), 1 all-in
pechors7777 checks, [color=#cc0000][b]Hero bets 5BB[/b][/color], pechors7777 calls 5BB [b]River:[/b] :kc ([color=#0000cc][b]28.7BB[/b][/color], 3), 1 all-in

pechors7777 checks, [color=#cc0000][b]Hero bets 4BB[/b][/color], pechors7777 calls 4BB

[b]Final Pot:[/b] [color=#0000cc][b]36.7BB[/b][/color]
Hero shows
:js :ah
AnetUKR shows
:jc :kh
pechors7777 shows
:2d :kd

Hero wins [color=#0000cc][b]36.7BB[/b][/color] (net +[color=#0000cc][b]22.2BB[/b][/color])

AnetUKR lost [color=#0000cc][b]5.7BB[/b][/color]
pechors7777 lost [color=#0000cc][b]14.5BB[/b][/color]
Copy To Clipboard
No Limit Holdem Tournament
6 Players
Hand Conversion Powered by [b]WeakTight Poker Hand History Converter[/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Prostamoll_Uuuno_09 ([color=#0000cc]40BB[/color]) 40bb
UTG+1 AnetUKR ([color=#0000cc]5.7BB[/color]) 6bb
CO LosGalactic ([color=#0000cc]91.34BB[/color]) 91bb
BTN rra1956 ([color=#0000cc]138.16BB[/color]) 138bb
SB pechors7777 ([color=#0000cc]33BB[/color]) 33bb
BB Hero ([color=#0000cc]36.4BB[/color]) 36bb

[b]Blinds:[/b] 0.5BB/1BB

[b]Pre-Flop:[/b] ([color=#0000cc][b]1.5BB[/b][/color], 6 players) [b]Hero is BB[/b] :js: :ah:
[color=#777777][i]1 fold[/i][/color], AnetUKR calls 1BB, [color=#777777][i]2 folds[/i][/color], pechors7777 calls 0.5BB, [color=#cc0000][b]Hero bets 5.5BB[/b][/color], [color=#cc0000][b]AnetUKR goes all-in 4.7BB[/b][/color], pechors7777 calls 5.5BB
[b]Flop:[/b] :td: :qc: :qs: ([color=#0000cc][b]18.7BB[/b][/color], 3 players), 1 all-in

pechors7777 checks, Hero checks

[b]Turn:[/b] :jh: ([color=#0000cc][b]18.7BB[/b][/color], 3), 1 all-in
pechors7777 checks, [color=#cc0000][b]Hero bets 5BB[/b][/color], pechors7777 calls 5BB [b]River:[/b] :kc: ([color=#0000cc][b]28.7BB[/b][/color], 3), 1 all-in

pechors7777 checks, [color=#cc0000][b]Hero bets 4BB[/b][/color], pechors7777 calls 4BB

[b]Final Pot:[/b] [color=#0000cc][b]36.7BB[/b][/color]
Hero shows
:js: :ah:
AnetUKR shows
:jc: :kh:
pechors7777 shows
:2d: :kd:

Hero wins [color=#0000cc][b]36.7BB[/b][/color] (net +[color=#0000cc][b]22.2BB[/b][/color])

AnetUKR lost [color=#0000cc][b]5.7BB[/b][/color]
pechors7777 lost [color=#0000cc][b]14.5BB[/b][/color]
Copy To Clipboard
No Limit Holdem Tournament
6 Players
Hand Conversion Powered by [b]WeakTight Poker Hand History Converter[/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Prostamoll_Uuuno_09 ([color=#0000cc]40BB[/color]) 40bb
UTG+1 AnetUKR ([color=#0000cc]5.7BB[/color]) 6bb
CO LosGalactic ([color=#0000cc]91.34BB[/color]) 91bb
BTN rra1956 ([color=#0000cc]138.16BB[/color]) 138bb
SB pechors7777 ([color=#0000cc]33BB[/color]) 33bb
BB Hero ([color=#0000cc]36.4BB[/color]) 36bb

[b]Blinds:[/b] 0.5BB/1BB

[b]Pre-Flop:[/b] ([color=#0000cc][b]1.5BB[/b][/color], 6 players) [b]Hero is BB[/b] :Js: :Ah:
[color=#777777][i]1 fold[/i][/color], AnetUKR calls 1BB, [color=#777777][i]2 folds[/i][/color], pechors7777 calls 0.5BB, [color=#cc0000][b]Hero bets 5.5BB[/b][/color], [color=#cc0000][b]AnetUKR goes all-in 4.7BB[/b][/color], pechors7777 calls 5.5BB
[b]Flop:[/b] :Td: :Qc: :Qs: ([color=#0000cc][b]18.7BB[/b][/color], 3 players), 1 all-in

pechors7777 checks, Hero checks

[b]Turn:[/b] :Jh: ([color=#0000cc][b]18.7BB[/b][/color], 3), 1 all-in
pechors7777 checks, [color=#cc0000][b]Hero bets 5BB[/b][/color], pechors7777 calls 5BB [b]River:[/b] :Kc: ([color=#0000cc][b]28.7BB[/b][/color], 3), 1 all-in

pechors7777 checks, [color=#cc0000][b]Hero bets 4BB[/b][/color], pechors7777 calls 4BB

[b]Final Pot:[/b] [color=#0000cc][b]36.7BB[/b][/color]
Hero shows
:Js: :Ah:
AnetUKR shows
:Jc: :Kh:
pechors7777 shows
:2d: :Kd:

Hero wins [color=#0000cc][b]36.7BB[/b][/color] (net +[color=#0000cc][b]22.2BB[/b][/color])

AnetUKR lost [color=#0000cc][b]5.7BB[/b][/color]
pechors7777 lost [color=#0000cc][b]14.5BB[/b][/color]
Copy To Clipboard
No Limit Holdem Tournament
6 Players
Hand Conversion Powered by [b][url=https://www.weaktight.com/h/5bbd27cbd39043da0e8b45a0]WeakTight Poker Hand History Converter[/url][/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Prostamoll_Uuuno_09 ([color=#0000cc]40BB[/color]) 40bb
UTG+1 AnetUKR ([color=#0000cc]5.7BB[/color]) 6bb
CO LosGalactic ([color=#0000cc]91.34BB[/color]) 91bb
BTN rra1956 ([color=#0000cc]138.16BB[/color]) 138bb
SB pechors7777 ([color=#0000cc]33BB[/color]) 33bb
BB Hero ([color=#0000cc]36.4BB[/color]) 36bb

[b]Blinds:[/b] 0.5BB/1BB

[b]Pre-Flop:[/b] ([color=#0000cc][b]1.5BB[/b][/color], 6 players) [b]Hero is BB[/b] :js: :ah:
[color=#777777][i]1 fold[/i][/color], AnetUKR calls 1BB, [color=#777777][i]2 folds[/i][/color], pechors7777 calls 0.5BB, [color=#cc0000][b]Hero bets 5.5BB[/b][/color], [color=#cc0000][b]AnetUKR goes all-in 4.7BB[/b][/color], pechors7777 calls 5.5BB
[b]Flop:[/b] :td: :qc: :qs: ([color=#0000cc][b]18.7BB[/b][/color], 3 players), 1 all-in

pechors7777 checks, Hero checks

[b]Turn:[/b] :jh: ([color=#0000cc][b]18.7BB[/b][/color], 3), 1 all-in
pechors7777 checks, [color=#cc0000][b]Hero bets 5BB[/b][/color], pechors7777 calls 5BB [b]River:[/b] :kc: ([color=#0000cc][b]28.7BB[/b][/color], 3), 1 all-in

pechors7777 checks, [color=#cc0000][b]Hero bets 4BB[/b][/color], pechors7777 calls 4BB

[b]Final Pot:[/b] [color=#0000cc][b]36.7BB[/b][/color]
Hero shows
:js: :ah:
AnetUKR shows
:jc: :kh:
pechors7777 shows
:2d: :kd:

Hero wins [color=#0000cc][b]36.7BB[/b][/color] (net +[color=#0000cc][b]22.2BB[/b][/color])

AnetUKR lost [color=#0000cc][b]5.7BB[/b][/color]
pechors7777 lost [color=#0000cc][b]14.5BB[/b][/color]
Copy To Clipboard
[divbox=#eeeeee]Hand Conversion Powered by [b][url=https://www.weaktight.com/h/5bbd27cbd39043da0e8b45a0]WeakTight Poker Hand History Converter[/url][/b]
No Limit Holdem Tournament
6 Players

[font=16px][b]Blinds [/b][/font] [color=#0276D8][b]0.5BB/1BB[/b][/color] [icon=player]6[/icon]
[b]UTG[/b] Prostamoll_Uuuno_09 40BB<br />
[b]UTG+1[/b] AnetUKR 5.7BB<br />
[b]CO[/b] LosGalactic 91.34BB<br />
[icon]D[/icon] rra1956 138.16BB<br />
[icon]SB[/icon] pechors7777 33BB<br />
[icon]BB[/icon] [b]Hero 36.4BB[/b]<br /> [/divbox][divbox=#eeeeee][font=16px][b]Preflop[/b][/font]
[icon=player]6[/icon] [color=#80A821][b]1.5BB[/b][/color] [icon=pos][/icon] [color=#0276D8]Hero is BB[/color] :js: :ah:
[color=#777777][i]1 fold[/i][/color], AnetUKR calls [color=#0276D8][b]1BB[/b][/color], [color=#777777][i]2 folds[/i][/color], pechors7777 calls [color=#0276D8][b]0.5BB[/b][/color], Hero [b]bets[/b] [color=#0276D8][b]5.5BB[/b][/color], AnetUKR goes all-in [color=#0276D8][b]4.7BB[/b][/color], pechors7777 calls [color=#0276D8][b]5.5BB[/b][/color]
[/divbox][divbox=#eeeeee][font=16px][b]Flop[/b][/font]
[icon=player]3[/icon] [color=#80A821][b]18.7BB[/b][/color], 1 all-in :td: :qc: :qs:

pechors7777 checks, Hero [b]checks[/b]
[/divbox][divbox=#eeeeee][font=16px][b]Turn[/b][/font]
[icon=player]3[/icon] [color=#80A821][b]18.7BB[/b][/color], 1 all-in :jh:
pechors7777 checks, Hero [b]bets[/b] [color=#0276D8][b]5BB[/b][/color], pechors7777 calls [color=#0276D8][b]5BB[/b][/color] [/divbox][divbox=#eeeeee][font=16px][b]River[/b][/font]
[icon=player]3[/icon] [color=#80A821][b]28.7BB[/b][/color], 1 all-in :kc:
pechors7777 checks, Hero [b]bets[/b] [color=#0276D8][b]4BB[/b][/color], pechors7777 calls [color=#0276D8][b]4BB[/b][/color] [/divbox][divbox=#eeeeee][font=16px][b]Final Pot [/b][/font][color=#80A821][b]36.7BB[/b][/color]
Hero shows :js: :ah:
AnetUKR shows :jc: :kh:
pechors7777 shows :2d: :kd:

Hero [b]wins[/b] [color=#0276D8][b]36.7BB[/b][/color] (net +[color=#0276D8][b]22.2BB[/b][/color])
AnetUKR lost [color=#0276D8][b]5.7BB[/b][/color]
pechors7777 lost [color=#0276D8][b]14.5BB[/b][/color] [/divbox]
Copy To Clipboard
ConnectConnect

Join WeakTight Absolutely Free.

Instant Poker Hand & Session Conversion. Get Sharing!

Sign Up To Watch More

It only takes 1 minute to register and unlock access to unlimited poker videos.

OR