$0.02/$0.05 No Limit Holdem / 6 PLAYERS / PokerStars

122/1/ on 30/11/20 /Uploaded bylogan22

Blinds

6
$0.02/$0.05
  • UTGHero$5
  • UTG+1gamespy999$5.32
  • COyzuer$1.91
  • Dcachirulo244$5
  • SBSedzen$5
  • BBMizepa$5

Preflop

Hero is UTG
$0.07
6
K
K

Hero folds, 1 fold, yzuer (CO) calls $0.05, 1 fold, Sedzen (SB) calls $0.03, Mizepa (BB) raises to $0.25, yzuer (CO) calls $0.20, Sedzen (SB) folds

Flop

$0.55
2
Q
7
K

Mizepa (BB) bets $0.32, yzuer (CO) calls $0.32

Turn

$1.19
2
Q
7
K
3

Mizepa (BB) goes all-in $4.43, yzuer (CO) folds

yzuer lost $0.57

Sedzen lost $0.05

Mizepa wins $5.57(net +$0.57)

what do you think of the hand?

Vote & Find What Others Think

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
View Options
Share Hand
Embed Iframe
Forum Embed
logan22 avatar

Uploaded by logan22

Uploaded Hands: 11

Login to leave a comment
RegisterLogin
logan22 avatar

logan22 says:

Chciałem zejść z 1 stolika na RunItOnce i wejść ponownie na jakiś inny, muzyka grała głośno....i stało się. Nie zauważyłem, że umyka czas na podjęcie decyzji. I spostrzeglem w ostatniej sekundzie, ale mimo to nie zdążyłem. Pokerstars daje 10 sek na reakcje, więc takie sytuacje będą pewnie się powtarzać.Spadł taki board i opp zagrał tak, że gdyby nie fold to pewnie wygrałbym stacka. Nauczka? Zwracać większą uwagę na to sie dzieje na stołach gdy zaczynam sie skupiać na czymś innym niż obserwowanie stolów.
on 30/11/20

Embed This Hand

$0.02/$0.05 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [b][url=https://www.weaktight.com/h/5fc52965d39043f30f8b460a]WeakTight Poker Hand History Converter[/url][/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Hero ([color="#0000cc"]$5[/color]) 100bb
UTG+1 gamespy999 ([color="#0000cc"]$5.32[/color]) 106bb
CO yzuer ([color="#0000cc"]$1.91[/color]) 38bb
BTN cachirulo244 ([color="#0000cc"]$5[/color]) 100bb
SB Sedzen ([color="#0000cc"]$5[/color]) 100bb
BB Mizepa ([color="#0000cc"]$5[/color]) 100bb

[b]Pre-Flop:[/b] ([color="#0000cc"][b]0.07[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG[/b] K:heart: K:spade:
[color="#777777"][i]Hero folds[/i][/color], [color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], yzuer calls $0.05, [color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], Sedzen calls $0.03, [color="#cc0000"][b]Mizepa raises to $0.25[/b][/color], yzuer calls $0.20, [color="#777777"][i]Sedzen folds[/i][/color]
[b]Flop:[/b] Q:spade: 7:heart: K:club: ([color="#0000cc"][b]$0.55[/b][/color], 2 players)

[color="#cc0000"][b]Mizepa bets $0.32[/b][/color], yzuer calls $0.32

[b]Turn:[/b] 3:spade: ([color="#0000cc"][b]$1.19[/b][/color], 2)
[color="#cc0000"][b]Mizepa goes all-in $4.43[/b][/color], [color="#777777"][i]yzuer folds[/i][/color]
[b]Final Pot:[/b] [color="#0000cc"][b]$5.62[/b][/color]

Mizepa wins [color="#0000cc"][b]$5.57[/b][/color] (net +[color="#0000cc"][b]$0.57[/b][/color])

yzuer lost [color="#0000cc"][b]$0.57[/b][/color]
Sedzen lost [color="#0000cc"][b]$0.05[/b][/color]
Copy To Clipboard
$0.02/$0.05 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [https://www.weaktight.com/h/5fc52965d39043f30f8b460a](http://WeakTight.com/)

**Stacks:**
UTG Hero ($5) 100bb
UTG+1 gamespy999 ($5.32) 106bb
CO yzuer ($1.91) 38bb
BTN cachirulo244 ($5) 100bb
SB Sedzen ($5) 100bb
BB Mizepa ($5) 100bb

**Pre-Flop:** (**0.07**, 6 players) **Hero is UTG** [](/Kh) [](/Ks)
*Hero folds*, *1 fold*, yzuer calls $0.05, *1 fold*, Sedzen calls $0.03, **Mizepa raises to $0.25**, yzuer calls $0.20, *Sedzen folds*

**Flop:** [](/Qs) [](/7h) [](/Kc) (**$0.55**, 2 players)

**Mizepa bets $0.32**, yzuer calls $0.32

**Turn:** [](/3s) (**$1.19**, 2)
**Mizepa goes all-in $4.43**, *yzuer folds*
**Final Pot:** **$5.62**

Mizepa wins **$5.57** (net +**$0.57**)

yzuer lost **$0.57**
Sedzen lost **$0.05**
Copy To Clipboard
$0.02/$0.05 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [b][url=https://www.weaktight.com/h/5fc52965d39043f30f8b460a]WeakTight Poker Hand History Converter[/url][/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Hero ([color=blue]$5[/color]) 100bb
UTG+1 gamespy999 ([color=blue]$5.32[/color]) 106bb
CO yzuer ([color=blue]$1.91[/color]) 38bb
BTN cachirulo244 ([color=blue]$5[/color]) 100bb
SB Sedzen ([color=blue]$5[/color]) 100bb
BB Mizepa ([color=blue]$5[/color]) 100bb

[b]Pre-Flop:[/b] ([color=blue][b]0.07[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG[/b] :kh :ks
[color=grey][i]Hero folds[/i][/color], [color=grey][i]1 fold[/i][/color], yzuer calls $0.05, [color=grey][i]1 fold[/i][/color], Sedzen calls $0.03, [color=red][b]Mizepa raises to $0.25[/b][/color], yzuer calls $0.20, [color=grey][i]Sedzen folds[/i][/color]
[b]Flop:[/b] :qs :7h :kc ([color=blue][b]$0.55[/b][/color], 2 players)

[color=red][b]Mizepa bets $0.32[/b][/color], yzuer calls $0.32

[b]Turn:[/b] :3s ([color=blue][b]$1.19[/b][/color], 2)
[color=red][b]Mizepa goes all-in $4.43[/b][/color], [color=grey][i]yzuer folds[/i][/color]
[b]Final Pot:[/b] [color=blue][b]$5.62[/b][/color]

Mizepa wins [color=green][b]$5.57[/b][/color] (net +[color=green][b]$0.57[/b][/color])

yzuer lost [color=red][b]$0.57[/b][/color]
Sedzen lost [color=red][b]$0.05[/b][/color]
Copy To Clipboard
$0.02/$0.05 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [b][url=https://www.weaktight.com/h/5fc52965d39043f30f8b460a]WeakTight Poker Hand History Converter[/url][/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Hero ([color=#0000cc]$5[/color]) 100bb
UTG+1 gamespy999 ([color=#0000cc]$5.32[/color]) 106bb
CO yzuer ([color=#0000cc]$1.91[/color]) 38bb
BTN cachirulo244 ([color=#0000cc]$5[/color]) 100bb
SB Sedzen ([color=#0000cc]$5[/color]) 100bb
BB Mizepa ([color=#0000cc]$5[/color]) 100bb

[b]Pre-Flop:[/b] ([color=#0000cc][b]0.07[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG[/b] :kh :ks
[color=#777777][i]Hero folds[/i][/color], [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], yzuer calls $0.05, [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], Sedzen calls $0.03, [color=#cc0000][b]Mizepa raises to $0.25[/b][/color], yzuer calls $0.20, [color=#777777][i]Sedzen folds[/i][/color]
[b]Flop:[/b] :qs :7h :kc ([color=#0000cc][b]$0.55[/b][/color], 2 players)

[color=#cc0000][b]Mizepa bets $0.32[/b][/color], yzuer calls $0.32

[b]Turn:[/b] :3s ([color=#0000cc][b]$1.19[/b][/color], 2)
[color=#cc0000][b]Mizepa goes all-in $4.43[/b][/color], [color=#777777][i]yzuer folds[/i][/color]
[b]Final Pot:[/b] [color=#0000cc][b]$5.62[/b][/color]

Mizepa wins [color=#0000cc][b]$5.57[/b][/color] (net +[color=#0000cc][b]$0.57[/b][/color])

yzuer lost [color=#0000cc][b]$0.57[/b][/color]
Sedzen lost [color=#0000cc][b]$0.05[/b][/color]
Copy To Clipboard
$0.02/$0.05 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [b]WeakTight Poker Hand History Converter[/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Hero ([color=#0000cc]$5[/color]) 100bb
UTG+1 gamespy999 ([color=#0000cc]$5.32[/color]) 106bb
CO yzuer ([color=#0000cc]$1.91[/color]) 38bb
BTN cachirulo244 ([color=#0000cc]$5[/color]) 100bb
SB Sedzen ([color=#0000cc]$5[/color]) 100bb
BB Mizepa ([color=#0000cc]$5[/color]) 100bb

[b]Pre-Flop:[/b] ([color=#0000cc][b]0.07[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG[/b] :kh: :ks:
[color=#777777][i]Hero folds[/i][/color], [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], yzuer calls $0.05, [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], Sedzen calls $0.03, [color=#cc0000][b]Mizepa raises to $0.25[/b][/color], yzuer calls $0.20, [color=#777777][i]Sedzen folds[/i][/color]
[b]Flop:[/b] :qs: :7h: :kc: ([color=#0000cc][b]$0.55[/b][/color], 2 players)

[color=#cc0000][b]Mizepa bets $0.32[/b][/color], yzuer calls $0.32

[b]Turn:[/b] :3s: ([color=#0000cc][b]$1.19[/b][/color], 2)
[color=#cc0000][b]Mizepa goes all-in $4.43[/b][/color], [color=#777777][i]yzuer folds[/i][/color]
[b]Final Pot:[/b] [color=#0000cc][b]$5.62[/b][/color]

Mizepa wins [color=#0000cc][b]$5.57[/b][/color] (net +[color=#0000cc][b]$0.57[/b][/color])

yzuer lost [color=#0000cc][b]$0.57[/b][/color]
Sedzen lost [color=#0000cc][b]$0.05[/b][/color]
Copy To Clipboard
$0.02/$0.05 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [b]WeakTight Poker Hand History Converter[/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Hero ([color=#0000cc]$5[/color]) 100bb
UTG+1 gamespy999 ([color=#0000cc]$5.32[/color]) 106bb
CO yzuer ([color=#0000cc]$1.91[/color]) 38bb
BTN cachirulo244 ([color=#0000cc]$5[/color]) 100bb
SB Sedzen ([color=#0000cc]$5[/color]) 100bb
BB Mizepa ([color=#0000cc]$5[/color]) 100bb

[b]Pre-Flop:[/b] ([color=#0000cc][b]0.07[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG[/b] :Kh: :Ks:
[color=#777777][i]Hero folds[/i][/color], [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], yzuer calls $0.05, [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], Sedzen calls $0.03, [color=#cc0000][b]Mizepa raises to $0.25[/b][/color], yzuer calls $0.20, [color=#777777][i]Sedzen folds[/i][/color]
[b]Flop:[/b] :Qs: :7h: :Kc: ([color=#0000cc][b]$0.55[/b][/color], 2 players)

[color=#cc0000][b]Mizepa bets $0.32[/b][/color], yzuer calls $0.32

[b]Turn:[/b] :3s: ([color=#0000cc][b]$1.19[/b][/color], 2)
[color=#cc0000][b]Mizepa goes all-in $4.43[/b][/color], [color=#777777][i]yzuer folds[/i][/color]
[b]Final Pot:[/b] [color=#0000cc][b]$5.62[/b][/color]

Mizepa wins [color=#0000cc][b]$5.57[/b][/color] (net +[color=#0000cc][b]$0.57[/b][/color])

yzuer lost [color=#0000cc][b]$0.57[/b][/color]
Sedzen lost [color=#0000cc][b]$0.05[/b][/color]
Copy To Clipboard
$0.02/$0.05 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [b][url=https://www.weaktight.com/h/5fc52965d39043f30f8b460a]WeakTight Poker Hand History Converter[/url][/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Hero ([color=#0000cc]$5[/color]) 100bb
UTG+1 gamespy999 ([color=#0000cc]$5.32[/color]) 106bb
CO yzuer ([color=#0000cc]$1.91[/color]) 38bb
BTN cachirulo244 ([color=#0000cc]$5[/color]) 100bb
SB Sedzen ([color=#0000cc]$5[/color]) 100bb
BB Mizepa ([color=#0000cc]$5[/color]) 100bb

[b]Pre-Flop:[/b] ([color=#0000cc][b]0.07[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG[/b] :kh: :ks:
[color=#777777][i]Hero folds[/i][/color], [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], yzuer calls $0.05, [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], Sedzen calls $0.03, [color=#cc0000][b]Mizepa raises to $0.25[/b][/color], yzuer calls $0.20, [color=#777777][i]Sedzen folds[/i][/color]
[b]Flop:[/b] :qs: :7h: :kc: ([color=#0000cc][b]$0.55[/b][/color], 2 players)

[color=#cc0000][b]Mizepa bets $0.32[/b][/color], yzuer calls $0.32

[b]Turn:[/b] :3s: ([color=#0000cc][b]$1.19[/b][/color], 2)
[color=#cc0000][b]Mizepa goes all-in $4.43[/b][/color], [color=#777777][i]yzuer folds[/i][/color]
[b]Final Pot:[/b] [color=#0000cc][b]$5.62[/b][/color]

Mizepa wins [color=#0000cc][b]$5.57[/b][/color] (net +[color=#0000cc][b]$0.57[/b][/color])

yzuer lost [color=#0000cc][b]$0.57[/b][/color]
Sedzen lost [color=#0000cc][b]$0.05[/b][/color]
Copy To Clipboard
[divbox=#eeeeee]Hand Conversion Powered by [b][url=https://www.weaktight.com/h/5fc52965d39043f30f8b460a]WeakTight Poker Hand History Converter[/url][/b]
$0.02/$0.05 No Limit Holdem PokerStars

6 Players

[font=16px][b]Blinds [/b][/font] [color=#0276D8][b]$0.02/$0.05[/b][/color] [icon=player]6[/icon]
[b]UTG[/b] [b]Hero $5[/b]<br />
[b]UTG+1[/b] gamespy999 $5.32<br />
[b]CO[/b] yzuer $1.91<br />
[icon]D[/icon] cachirulo244 $5<br />
[icon]SB[/icon] Sedzen $5<br />
[icon]BB[/icon] Mizepa $5<br /> [/divbox][divbox=#eeeeee][font=16px][b]Preflop[/b][/font]
[icon=player]6[/icon] [color=#80A821][b]$0.07[/b][/color] [icon=pos][/icon] [color=#0276D8]Hero is UTG[/color] :kh: :ks:
Hero [b]folds[/b], [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], yzuer calls [color=#0276D8][b]$0.05[/b][/color], [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], Sedzen calls [color=#0276D8][b]$0.03[/b][/color], Mizepa raises to [color=#0276D8][b]$0.25[/b][/color], yzuer calls [color=#0276D8][b]$0.20[/b][/color], Sedzen folds
[/divbox][divbox=#eeeeee][font=16px][b]Flop[/b][/font]
[icon=player]2[/icon] [color=#80A821][b]$0.55[/b][/color] :qs: :7h: :kc:

Mizepa bets [color=#0276D8][b]$0.32[/b][/color], yzuer calls [color=#0276D8][b]$0.32[/b][/color]
[/divbox][divbox=#eeeeee][font=16px][b]Turn[/b][/font]
[icon=player]2[/icon] [color=#80A821][b]$1.19[/b][/color] :3s:
Mizepa goes all-in [color=#0276D8][b]$4.43[/b][/color], yzuer folds [/divbox][divbox=#eeeeee][font=16px][b]Final Pot [/b][/font][color=#80A821][b]$5.62[/b][/color]

Mizepa wins [color=#0276D8][b]$5.57[/b][/color] (net +[color=#0276D8][b]$0.57[/b][/color])
yzuer lost [color=#0276D8][b]$0.57[/b][/color]
Sedzen lost [color=#0276D8][b]$0.05[/b][/color] [/divbox]
Copy To Clipboard
ConnectConnect

Join WeakTight Absolutely Free.

Instant Poker Hand & Session Conversion. Get Sharing!

Sign Up To Watch More

It only takes 1 minute to register and unlock access to unlimited poker videos.

OR