$0.01/$0.02 No Limit Holdem / 6 PLAYERS / PokerStars

237/1/ on 10/9/17 /Uploaded bylogan22

Please rotate your device to view replay

Enjoy this Replay?

Share it on your social network!

Replay Hand
play-button-big
play-buttonback-buttonforward-buttonreset-button
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

what do you think of the hand?

Vote & Find What Others Think

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
Share Hand
Embed Iframe
Forum Embed
StanJames

Uploaded by logan22

Uploaded Hands: 11

Login to leave a comment
RegisterLogin
logan22 avatar

logan22 says:

vbet na river był przedobrzony, naciągany (zbyt thin) podobno lepsze jest wrogiem dobrego analizowanie tego co wydarzyło się po nim wydaje mi się dyskusyjne a raczej wartości tej analizy - zupełnie wątpliwa zabrakło internetu i pod wpływem laga zadziałałem instynktownie klikając crying call mimo ze to nie była moja zaplanowana reakcja na bet przeciwnika wyglada na to ze to population leak związany z przerwami w dostępie do internetu jest nim kotwica - nieświadoma reakcja na określony bodziec miales zaplanowane zrobic fold do calla ale ...aaaa..aaauuuuUUUUUUUUUU (prądzik) pik pik (została sekunda) -szybko- twoja reakcja ? yyyyy kol the quickest yyyyyyy becomes the longest ... yyyyyyyyyYYYYYYYYYYYYYYYYYYY in your life
on 10/9/17

Embed This Hand

$0.01/$0.02 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [b][url=https://www.weaktight.com/h/59b59753d39043ac0f8b4688]WeakTight Poker Hand History Converter[/url][/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Ex3mal47 ([color="#0000cc"]$2.43[/color]) 122bb
UTG+1 Hero ([color="#0000cc"]$3.06[/color]) 153bb
CO Elmonder ([color="#0000cc"]$2.05[/color]) 103bb
BTN TropicalLime ([color="#0000cc"]$2.22[/color]) 111bb
SB xinruzhishui ([color="#0000cc"]$1.86[/color]) 93bb
BB 13Shifts ([color="#0000cc"]$2.08[/color]) 104bb

[b]Pre-Flop:[/b] ([color="#0000cc"][b]0.03[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG+1[/b] K:diamond: K:club:
[color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], [color="#cc0000"][b]Hero raises to $0.06[/b][/color], [color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], TropicalLime calls $0.06, [color="#777777"][i]1 fold[/i][/color], 13Shifts calls $0.04
[b]Flop:[/b] 4:diamond: 3:diamond: K:heart: ([color="#0000cc"][b]$0.19[/b][/color], 3 players)

13Shifts checks, [color="#cc0000"][b]Hero bets $0.16[/b][/color], TropicalLime calls $0.16, [color="#777777"][i]13Shifts folds[/i][/color]

[b]Turn:[/b] 2:heart: ([color="#0000cc"][b]$0.51[/b][/color], 2)
[color="#cc0000"][b]Hero bets $0.46[/b][/color], TropicalLime calls $0.46 [b]River:[/b] Q:diamond: ([color="#0000cc"][b]$1.43[/b][/color], 2)

[color="#cc0000"][b]Hero bets $0.50[/b][/color], [color="#cc0000"][b]TropicalLime goes all-in $1.54[/b][/color], Hero calls $1.04

[b]Final Pot:[/b] [color="#0000cc"][b]$4.51[/b][/color]
Hero shows three of a kind, Kings
K:diamond: K:club:
TropicalLime shows a flush, Ace high
A:diamond: 6:diamond:

TropicalLime wins [color="#0000cc"][b]$4.35[/b][/color] (net +[color="#0000cc"][b]$2.13[/b][/color])

Hero lost [color="#0000cc"][b]$2.22[/b][/color]
13Shifts lost [color="#0000cc"][b]$0.06[/b][/color]
Copy To Clipboard
$0.01/$0.02 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [https://www.weaktight.com/h/59b59753d39043ac0f8b4688](http://WeakTight.com/)

**Stacks:**
UTG Ex3mal47 ($2.43) 122bb
UTG+1 Hero ($3.06) 153bb
CO Elmonder ($2.05) 103bb
BTN TropicalLime ($2.22) 111bb
SB xinruzhishui ($1.86) 93bb
BB 13Shifts ($2.08) 104bb

**Pre-Flop:** (**0.03**, 6 players) **Hero is UTG+1** [](/Kd) [](/Kc)
*1 fold*, **Hero raises to $0.06**, *1 fold*, TropicalLime calls $0.06, *1 fold*, 13Shifts calls $0.04

**Flop:** [](/4d) [](/3d) [](/Kh) (**$0.19**, 3 players)

13Shifts checks, **Hero bets $0.16**, TropicalLime calls $0.16, *13Shifts folds*

**Turn:** [](/2h) (**$0.51**, 2)
**Hero bets $0.46**, TropicalLime calls $0.46 **River:** [](/Qd) (**$1.43**, 2)

**Hero bets $0.50**, **TropicalLime goes all-in $1.54**, Hero calls $1.04

**Final Pot:** **$4.51**
Hero shows three of a kind, Kings
[](/Kd) [](/Kc)
TropicalLime shows a flush, Ace high
[](/Ad) [](/6d)

TropicalLime wins **$4.35** (net +**$2.13**)

Hero lost **$2.22**
13Shifts lost **$0.06**
Copy To Clipboard
$0.01/$0.02 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [b][url=https://www.weaktight.com/h/59b59753d39043ac0f8b4688]WeakTight Poker Hand History Converter[/url][/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Ex3mal47 ([color=blue]$2.43[/color]) 122bb
UTG+1 Hero ([color=blue]$3.06[/color]) 153bb
CO Elmonder ([color=blue]$2.05[/color]) 103bb
BTN TropicalLime ([color=blue]$2.22[/color]) 111bb
SB xinruzhishui ([color=blue]$1.86[/color]) 93bb
BB 13Shifts ([color=blue]$2.08[/color]) 104bb

[b]Pre-Flop:[/b] ([color=blue][b]0.03[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG+1[/b] :kd :kc
[color=grey][i]1 fold[/i][/color], [color=red][b]Hero raises to $0.06[/b][/color], [color=grey][i]1 fold[/i][/color], TropicalLime calls $0.06, [color=grey][i]1 fold[/i][/color], 13Shifts calls $0.04
[b]Flop:[/b] :4d :3d :kh ([color=blue][b]$0.19[/b][/color], 3 players)

13Shifts checks, [color=red][b]Hero bets $0.16[/b][/color], TropicalLime calls $0.16, [color=grey][i]13Shifts folds[/i][/color]

[b]Turn:[/b] :2h ([color=blue][b]$0.51[/b][/color], 2)
[color=red][b]Hero bets $0.46[/b][/color], TropicalLime calls $0.46 [b]River:[/b] :qd ([color=blue][b]$1.43[/b][/color], 2)

[color=red][b]Hero bets $0.50[/b][/color], [color=red][b]TropicalLime goes all-in $1.54[/b][/color], Hero calls $1.04

[b]Final Pot:[/b] [color=blue][b]$4.51[/b][/color]
Hero shows three of a kind, Kings
:kd :kc
TropicalLime shows a flush, Ace high
:ad :6d

TropicalLime wins [color=green][b]$4.35[/b][/color] (net +[color=green][b]$2.13[/b][/color])

Hero lost [color=red][b]$2.22[/b][/color]
13Shifts lost [color=red][b]$0.06[/b][/color]
Copy To Clipboard
$0.01/$0.02 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [b][url=https://www.weaktight.com/h/59b59753d39043ac0f8b4688]WeakTight Poker Hand History Converter[/url][/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Ex3mal47 ([color=#0000cc]$2.43[/color]) 122bb
UTG+1 Hero ([color=#0000cc]$3.06[/color]) 153bb
CO Elmonder ([color=#0000cc]$2.05[/color]) 103bb
BTN TropicalLime ([color=#0000cc]$2.22[/color]) 111bb
SB xinruzhishui ([color=#0000cc]$1.86[/color]) 93bb
BB 13Shifts ([color=#0000cc]$2.08[/color]) 104bb

[b]Pre-Flop:[/b] ([color=#0000cc][b]0.03[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG+1[/b] :kd :kc
[color=#777777][i]1 fold[/i][/color], [color=#cc0000][b]Hero raises to $0.06[/b][/color], [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], TropicalLime calls $0.06, [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], 13Shifts calls $0.04
[b]Flop:[/b] :4d :3d :kh ([color=#0000cc][b]$0.19[/b][/color], 3 players)

13Shifts checks, [color=#cc0000][b]Hero bets $0.16[/b][/color], TropicalLime calls $0.16, [color=#777777][i]13Shifts folds[/i][/color]

[b]Turn:[/b] :2h ([color=#0000cc][b]$0.51[/b][/color], 2)
[color=#cc0000][b]Hero bets $0.46[/b][/color], TropicalLime calls $0.46 [b]River:[/b] :qd ([color=#0000cc][b]$1.43[/b][/color], 2)

[color=#cc0000][b]Hero bets $0.50[/b][/color], [color=#cc0000][b]TropicalLime goes all-in $1.54[/b][/color], Hero calls $1.04

[b]Final Pot:[/b] [color=#0000cc][b]$4.51[/b][/color]
Hero shows three of a kind, Kings
:kd :kc
TropicalLime shows a flush, Ace high
:ad :6d

TropicalLime wins [color=#0000cc][b]$4.35[/b][/color] (net +[color=#0000cc][b]$2.13[/b][/color])

Hero lost [color=#0000cc][b]$2.22[/b][/color]
13Shifts lost [color=#0000cc][b]$0.06[/b][/color]
Copy To Clipboard
$0.01/$0.02 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [b]WeakTight Poker Hand History Converter[/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Ex3mal47 ([color=#0000cc]$2.43[/color]) 122bb
UTG+1 Hero ([color=#0000cc]$3.06[/color]) 153bb
CO Elmonder ([color=#0000cc]$2.05[/color]) 103bb
BTN TropicalLime ([color=#0000cc]$2.22[/color]) 111bb
SB xinruzhishui ([color=#0000cc]$1.86[/color]) 93bb
BB 13Shifts ([color=#0000cc]$2.08[/color]) 104bb

[b]Pre-Flop:[/b] ([color=#0000cc][b]0.03[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG+1[/b] :kd: :kc:
[color=#777777][i]1 fold[/i][/color], [color=#cc0000][b]Hero raises to $0.06[/b][/color], [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], TropicalLime calls $0.06, [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], 13Shifts calls $0.04
[b]Flop:[/b] :4d: :3d: :kh: ([color=#0000cc][b]$0.19[/b][/color], 3 players)

13Shifts checks, [color=#cc0000][b]Hero bets $0.16[/b][/color], TropicalLime calls $0.16, [color=#777777][i]13Shifts folds[/i][/color]

[b]Turn:[/b] :2h: ([color=#0000cc][b]$0.51[/b][/color], 2)
[color=#cc0000][b]Hero bets $0.46[/b][/color], TropicalLime calls $0.46 [b]River:[/b] :qd: ([color=#0000cc][b]$1.43[/b][/color], 2)

[color=#cc0000][b]Hero bets $0.50[/b][/color], [color=#cc0000][b]TropicalLime goes all-in $1.54[/b][/color], Hero calls $1.04

[b]Final Pot:[/b] [color=#0000cc][b]$4.51[/b][/color]
Hero shows three of a kind, Kings
:kd: :kc:
TropicalLime shows a flush, Ace high
:ad: :6d:

TropicalLime wins [color=#0000cc][b]$4.35[/b][/color] (net +[color=#0000cc][b]$2.13[/b][/color])

Hero lost [color=#0000cc][b]$2.22[/b][/color]
13Shifts lost [color=#0000cc][b]$0.06[/b][/color]
Copy To Clipboard
$0.01/$0.02 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [b]WeakTight Poker Hand History Converter[/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Ex3mal47 ([color=#0000cc]$2.43[/color]) 122bb
UTG+1 Hero ([color=#0000cc]$3.06[/color]) 153bb
CO Elmonder ([color=#0000cc]$2.05[/color]) 103bb
BTN TropicalLime ([color=#0000cc]$2.22[/color]) 111bb
SB xinruzhishui ([color=#0000cc]$1.86[/color]) 93bb
BB 13Shifts ([color=#0000cc]$2.08[/color]) 104bb

[b]Pre-Flop:[/b] ([color=#0000cc][b]0.03[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG+1[/b] :Kd: :Kc:
[color=#777777][i]1 fold[/i][/color], [color=#cc0000][b]Hero raises to $0.06[/b][/color], [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], TropicalLime calls $0.06, [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], 13Shifts calls $0.04
[b]Flop:[/b] :4d: :3d: :Kh: ([color=#0000cc][b]$0.19[/b][/color], 3 players)

13Shifts checks, [color=#cc0000][b]Hero bets $0.16[/b][/color], TropicalLime calls $0.16, [color=#777777][i]13Shifts folds[/i][/color]

[b]Turn:[/b] :2h: ([color=#0000cc][b]$0.51[/b][/color], 2)
[color=#cc0000][b]Hero bets $0.46[/b][/color], TropicalLime calls $0.46 [b]River:[/b] :Qd: ([color=#0000cc][b]$1.43[/b][/color], 2)

[color=#cc0000][b]Hero bets $0.50[/b][/color], [color=#cc0000][b]TropicalLime goes all-in $1.54[/b][/color], Hero calls $1.04

[b]Final Pot:[/b] [color=#0000cc][b]$4.51[/b][/color]
Hero shows three of a kind, Kings
:Kd: :Kc:
TropicalLime shows a flush, Ace high
:Ad: :6d:

TropicalLime wins [color=#0000cc][b]$4.35[/b][/color] (net +[color=#0000cc][b]$2.13[/b][/color])

Hero lost [color=#0000cc][b]$2.22[/b][/color]
13Shifts lost [color=#0000cc][b]$0.06[/b][/color]
Copy To Clipboard
$0.01/$0.02 No Limit Holdem
PokerStars
6 Players
Hand Conversion Powered by [b][url=https://www.weaktight.com/h/59b59753d39043ac0f8b4688]WeakTight Poker Hand History Converter[/url][/b]

[b]Stacks:[/b]
UTG Ex3mal47 ([color=#0000cc]$2.43[/color]) 122bb
UTG+1 Hero ([color=#0000cc]$3.06[/color]) 153bb
CO Elmonder ([color=#0000cc]$2.05[/color]) 103bb
BTN TropicalLime ([color=#0000cc]$2.22[/color]) 111bb
SB xinruzhishui ([color=#0000cc]$1.86[/color]) 93bb
BB 13Shifts ([color=#0000cc]$2.08[/color]) 104bb

[b]Pre-Flop:[/b] ([color=#0000cc][b]0.03[/b][/color], 6 players) [b]Hero is UTG+1[/b] :kd: :kc:
[color=#777777][i]1 fold[/i][/color], [color=#cc0000][b]Hero raises to $0.06[/b][/color], [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], TropicalLime calls $0.06, [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], 13Shifts calls $0.04
[b]Flop:[/b] :4d: :3d: :kh: ([color=#0000cc][b]$0.19[/b][/color], 3 players)

13Shifts checks, [color=#cc0000][b]Hero bets $0.16[/b][/color], TropicalLime calls $0.16, [color=#777777][i]13Shifts folds[/i][/color]

[b]Turn:[/b] :2h: ([color=#0000cc][b]$0.51[/b][/color], 2)
[color=#cc0000][b]Hero bets $0.46[/b][/color], TropicalLime calls $0.46 [b]River:[/b] :qd: ([color=#0000cc][b]$1.43[/b][/color], 2)

[color=#cc0000][b]Hero bets $0.50[/b][/color], [color=#cc0000][b]TropicalLime goes all-in $1.54[/b][/color], Hero calls $1.04

[b]Final Pot:[/b] [color=#0000cc][b]$4.51[/b][/color]
Hero shows three of a kind, Kings
:kd: :kc:
TropicalLime shows a flush, Ace high
:ad: :6d:

TropicalLime wins [color=#0000cc][b]$4.35[/b][/color] (net +[color=#0000cc][b]$2.13[/b][/color])

Hero lost [color=#0000cc][b]$2.22[/b][/color]
13Shifts lost [color=#0000cc][b]$0.06[/b][/color]
Copy To Clipboard
[divbox=#eeeeee]Hand Conversion Powered by [b][url=https://www.weaktight.com/h/59b59753d39043ac0f8b4688]WeakTight Poker Hand History Converter[/url][/b]
$0.01/$0.02 No Limit Holdem PokerStars

6 Players

[font=16px][b]Blinds [/b][/font] [color=#0276D8][b]$0.01/$0.02[/b][/color] [icon=player]6[/icon]
[b]UTG[/b] Ex3mal47 $2.43<br />
[b]UTG+1[/b] [b]Hero $3.06[/b]<br />
[b]CO[/b] Elmonder $2.05<br />
[icon]D[/icon] TropicalLime $2.22<br />
[icon]SB[/icon] xinruzhishui $1.86<br />
[icon]BB[/icon] 13Shifts $2.08<br /> [/divbox][divbox=#eeeeee][font=16px][b]Preflop[/b][/font]
[icon=player]6[/icon] [color=#80A821][b]$0.03[/b][/color] [icon=pos][/icon] [color=#0276D8]Hero is UTG+1[/color] :kd: :kc:
[color=#777777][i]1 fold[/i][/color], Hero [b]raises[/b] to [color=#0276D8][b]$0.06[/b][/color], [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], TropicalLime calls [color=#0276D8][b]$0.06[/b][/color], [color=#777777][i]1 fold[/i][/color], 13Shifts calls [color=#0276D8][b]$0.04[/b][/color]
[/divbox][divbox=#eeeeee][font=16px][b]Flop[/b][/font]
[icon=player]3[/icon] [color=#80A821][b]$0.19[/b][/color] :4d: :3d: :kh:

13Shifts checks, Hero [b]bets[/b] [color=#0276D8][b]$0.16[/b][/color], TropicalLime calls [color=#0276D8][b]$0.16[/b][/color], 13Shifts folds
[/divbox][divbox=#eeeeee][font=16px][b]Turn[/b][/font]
[icon=player]2[/icon] [color=#80A821][b]$0.51[/b][/color] :2h:
Hero [b]bets[/b] [color=#0276D8][b]$0.46[/b][/color], TropicalLime calls [color=#0276D8][b]$0.46[/b][/color] [/divbox][divbox=#eeeeee][font=16px][b]River[/b][/font]
[icon=player]2[/icon] [color=#80A821][b]$1.43[/b][/color] :qd:
Hero [b]bets[/b] [color=#0276D8][b]$0.50[/b][/color], TropicalLime goes all-in [color=#0276D8][b]$1.54[/b][/color], Hero [b]calls[/b] [color=#0276D8][b]$1.04[/b][/color] [/divbox][divbox=#eeeeee][font=16px][b]Final Pot [/b][/font][color=#80A821][b]$4.51[/b][/color]
Hero shows three of a kind, Kings :kd: :kc:
TropicalLime shows a flush, Ace high :ad: :6d:

TropicalLime wins [color=#0276D8][b]$4.35[/b][/color] (net +[color=#0276D8][b]$2.13[/b][/color])
Hero [b]lost[/b] [color=#0276D8][b]$2.22[/b][/color]
13Shifts lost [color=#0276D8][b]$0.06[/b][/color] [/divbox]
Copy To Clipboard
ConnectConnect

Join WeakTight Absolutely Free.

Instant Poker Hand & Session Conversion. Get Sharing!

Sign Up To Watch More

It only takes 1 minute to register and unlock access to unlimited poker videos.

OR